my All : Him

mY All : Him
The woNderful pEople who pickEd up mY piEces and Glued it bAck wiTh tEnder loVing-cAre,pAtieNce and uNconDitionaL lovE,,.

Monday, January 17, 2011

kjAdian alam semesta bukTi kekuAsaan Allah S.W.T..,,serAm sejuK rasa badAn,lUtut terAsa bergEtar,di dAhi tErpeRcik pEluh GemuRuh yang tak hAbis2 mengEluarkan isinya,,.haha,,. biLa mEmberi mAklumat teNtang bLack hoLes tadi,,.tkuT sesuAtu makLumat tu saLh,,.tp apE saLhnyEr kalAu kTe nk konGsi pD orAng lAin apE yG kTe fAham,,.n thEn kLau sLh tu,,.orAng laiN bLh btOlkAn,,.kTe smE2 b'koNgsi iLmu,,.masyaAllah,,.sgAle pujI hAnye untUkMu,,.tuhAn skAlian Alam,,.biLe muLe mgkAji tNtang cptAan Alam semesta ny,,.bAru trAse diri ini kErdil sgT2,,.Allah mNcptakan Alam ini,,.daLam kAjian saya,,.sayA dbEri tugAs untuk mEmbentangkan tentaNG bLack hoLes,,.bLack hoLEs ny tErjadi setElah bErlakunya prosEs kEmatian yNag dialami olEh bintAng yang bErsaiz supEr rAksasa,,.bIntang ny sAiz dyE bEribu-ribu Kali sAiz mAtahari..,.stElah bErlaku proses tErsebuT tErjadinya pRoses lEtupan supErnova yAng kemudiaN meniNggalkan tEras yaNg dikEnali sbAgai bintAng kErdil iaiTu,,.(NeutrOn stAr)yAng smAkin mEngEcut mEngikut masa dan kEmudian smAkin padat,,.
pEngecutAn teRas tAdi terjadi scAre b'tErusan lalu mEmbentuk supEr-grAviti yang mnArik apa shAje termasUk pArtikel chAya,,.kuAsa grAviti yang dihasiLkan adalah sgT dAhsyAT sHingga chAye yang berkelajuAn 300,000 km/j powN xdpT mLepasi bLack hoLes tersebut..,sLh stu prAnan bLack holEs ialah mnYedut apa shAje termsuk bIntang yG sudAh maTi,.
                         cuba byAngkan,,.
     kLau nk elAk dari disEdut oLeh bLack hoLes tu kTe kNe b'ada sjAuh 500 tAhun kLajuan chAye dari bLack hoLes,tApi smpAi skrG kTe msiH sLamat dari disEdut olEh bLack hoLes 2,,cubE byNagkan btApe luAsnyEr alam cptAan Allah ny,,.apE lagi bukTi unTuk mNunjukan bhAwa Allah S.W.T  yAng sgt b'kuAsa di Alam ini???..,so,,.rNung2 kanlah yEw kwN2,,.kTe smE2 inGat-m'iNgati..,
                               : tEori awAl pRoses pEmbentukan bLack hoLes,,.

Alhamdulillah.,.,tAdi dpT buAt pmbNtangan dengan bAik,,.mAybe,,.dan sgAle yang bAik itu dtG dari Allah dan yG brUk itu jugA dAri Allah dan dsNdarkan kpD diri sAya sNdiri,,.
                         ~~do lEave a comMent yA boUt thIs tHeory..,

lEtusan supErnovA,,.

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...